Paleta od aluminijske legure

  • Aluminum Alloy Pallet

    Paleta od aluminijske legure

    1. Aluminijumska paleta - materijali za materijale od legure aluminijuma, razvoj je u skladu sa zahtevima društva. Može se reciklirati i ponovo koristiti.
    2. Sastanite se u raznim okruženjima za nanošenje, prikladnim i čistim, ne uzgajaju bakterije.
    3. Mreža smg | e proizvoda je Ii9ht i Nalog ispunjava zahtjeve. U poređenju sa čelikom | matena | , težina iste specifikacije 1s samo trećinu njihove težine.